Skoči na vsebino

Zdravstvena šola Nova Gorica (PANG 702)

1956-1990; 4.9 tm (49 škatel, 1 knjiga); arhivski popis

1956: Šola za bolničarje Ivana Roba Šempeter (dveletna); 1961: Šola za zdravstvene delavce A. M. Plenčiča Šempeter pri Gorici II. stopnje; 1966: Zdravstvena srednja šola Šempeter pri Gorici; 1981: združitev s Srednjo družboslovno šolo Nova Gorica v Srednjo šolo za zdravstvo in družboslovje Nova Gorica

odločba o ustanovitvi šole za bolničarje 1956/ odločba o imenovanju šolskega odbora 1956/ sklep o potrditvi pravil šole 1957/ pravila o organizaciji, ureditvi in vodstvu šole 1957/ spisi enoletne šole za bolničarje 1961-1980/ statuti, pravilniki 1964-1977/ samoupravni sporazumi 1974, 1977/ hišni red šole 1961,1966/ pravilnik o šolskem redu 1966-1970/ zapisniki sej učiteljskega zbora 1969-1981/ zapisniki redovalnih konferenc 1965-1969/ zapisniki delovnih sestankov 1976-1979/ zapisniki sej sveta šole 1974, 1980/ zapisnik pedagoške konference 1969/ zapisniki sej šolske delovne skupnosti 1965-1981 organizacijska in druga poročila 1961-1979/ letni delovni načrti in plani dela 1963-1983/ financiranje šole 1962-1973/ šolski prostori, najemnina, oprema 1965-1969/ gradnje, obnove 1969-1976/ gradivo mladinske organizacije na šoli 1970-1980/ gradivo šolskega športnega društva 1974, 1976/ poročilo o delu raznih komisij in aktivov razredne skupnosti 1976-1977/ delo kluba Organizaciji združenih narodov 1974-1980/ delo planinskega društva 1974-1976/ praksa učencev 1964-1979/ šolski koledar 1970-1974/ vodenje praktičnega pouka 1970-1980/ praksa učencev na različnih oddelkih bolnišnice 1968-1969/ raportni zvezki iz prakse 1968-1969/ dnevnik o negi bolnikov 1971/ diplomske naloge iz slovenskega jezika 1968-1980/ spričevala 1961-1965/ prošnje, prijave 1961-1978/ štipendisti 1965-1980/ proračunske knjige, zaključni računi 1957-1974

Dostopnost