Skoči na vsebino

Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica (PANG 685)

1949-2009; 15.9 tm (159 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1958: Vajenska šola trgovinske stroke Nova Gorica; 1963: Šolski center za blagovni promet Nova Gorica; 1981: Srednja družboslovna ekonomska šola Nova Gorica; 1991:Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica

šolski dnevniki oddelka šole za prodajalce Brežice 1951-1955/ dnevniki šole za učence v trgovini 1955-1957/ dnevniki Vajenske šole trgovinske stroke Nova Gorica 1956-1964/ dnevniki Administrativne šole Nova Gorica 1958-1964/ dnevniki Šolskega centra za blagovni promet Nova Gorica 1963-1966/ dnevniki Ekonomske srednje šole Nova Gorica 1966-1969/ letni delovni načrti 1965-1994/ pravilniki, statut 1964, 1966/ zapisniki sej delovne skupnosti 1967-1970/ zapisniki pedagoških konferenc 1975-1980/ strokovna tekmovanja 1983, 1993/ kronika in zapisniki šolskega športnega društva 1982-1983 /šolsko glasilo 1982/seminarska naloga 1997/plaketa 1998

Dostopnost