Skoči na vsebino

Osnovna šola Most na Soči (PANG 665)

1895-2000; 4.6 tm (46 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1818: Ljudska šola Sv. Lucija; 1918: Ljudska šola Sv. Lucija, Scuola popolare di S. Lucia; 1924: Scuola elementare di S. Lucia; 1933: Scuola elementare di Carlo de Marchesetti S. Lucia; 1945: Državna osnovna šola Sv. Lucija; 1952: Osnovna šola Most na Soči; Osnovna šola Dušan Munih Most na Soči; 1885: Ljudska šola Gorenja Trebuša; po 1918: Ljudska šola Gorenja Trebuša, Scuola popolare di Trebussa Superiore; 1924: Scuola elementare del comune di Chiapovano,  Tribussa Superiore; 1945: Državna osnovna šola Gorenja Trebuša; 1962: podružnica; ukinitev; 1900: Ljudska šola Slap ob Idrijci; po 1918: Ljudska šola Slap ob Idrijci, Scuola popolare di Slappe d’Idria; 1924: Scuola elementare di Slappe d’Idria  1945: Državna osnovna šola Slap ob Idrijci; 1962: podružnica; 1971: ukinitev; 1850: Ljudska šola Idrija pri Bači; po 1918: Ljudska šola Idrija pri Bači, Scuola popolare di Idria di Baccia; 1924: Scuola elementare di Idria di Baccia; 1945: Državna osnovna šola Idrija pri Bači; 1962: podružnica; 1973: ukinitev; 1891: Ljudska šola Ponikve; po 1918: Ljudska šola Ponikve, Scuola popolare di Paniqua; 1924: Scuola elementare di Paniqua; 1945: Državna osnovna šola Ponikve; po 1962: podružnica; 1973: ukinitev; 1912: Ljudska šola Tolminski Lom; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Lom di Tolmino; 1945: Državna osnovna šola Tolminski Lom; 1958: ukinitev; 1908: Ljudska šola Police; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Polizze di Monte Santo ; 1846: Ljudska šola Šentviška gora; po 1918: Ljudska šola Šentviška gora, Scuola popolare di Monte San Vito; 1924: Scuola elementare di Monte San Vito; 1945: Državna osnovna šola Šentviška Gora; 1964: podružnica; 1889: Ljudska šola Kanalski Lom; po 1918: Ljudska šola Kanalski Lom, Scuola popolare di Lom di Canale; 1924: Scuola elementare del comune di Canale,  Lom di Canale; 1945: Državna osnovna šola Kanalski Lom; 1964: podružnica; 1913: Ljudska šola Loje; po 1918: Ljudska šola Loje, Scuola popolare di Loia; 1924: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle Loia; 1945: Državna osnovna šola Loje; 1960: ukinitev; Ljudska šola Temljine; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di Gracova Serravalle, Temeline; 1945: Državna osnovna šola Temljine; 1948: ukinitev; 1896: ekskurendna šola Srednja Trebuša – sedež Krtovšče; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Certousce ali Certone; 1945: Državna osnovna šola Srednja Trebuša; 1964: ukinitev; 1893: Ljudska šola Dolenja Trebuša; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Tribussa Inferiore; 1945: Državna osnovna šola Dolenja Trebuša; 1964: podružnica; 1907: Ljudska šola Pečine; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia, d’Isonzo,  Pecine; 1945: Državna osnovna šola Pečine; 1965: podružnica; 1973: ukinitev; 1923: Ljudska šola Stopnik, Scuola popolare di Stopenico; Scuola elementare del comune di Circhina,  Stopenico; 1945: Državna osnovna šola Stopnik; 1966: ukinitev; 1908: Ljudska šola Bukovski Vrh; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare del comune di S. Lucia d’Isonzo,  Vetta di Monte S. Vito; 1945: Državna osnovna šola Bukovski Vrh; 1966: ukinitev; 1953: Kmetijsko-gospodarska šola Most na Soči; 1954: ukinitev

glavni imenik ljudske šole Pečine 1893-1913/ dnevniki in izpitni registri za osnovne šole Dolenja Trebuša, Slap ob Idrijci, Idrija pri Bači, Ponikve, Tolminski Lom, Šentviška Gora, Kal nad Kanalom, Loje, Gorenja Trebuša, Krtovšče 1936-1943/ razrednice osnovne šole Šentviška Gora 1945-1946/ tedniki in razrednice osnovne šole Podmelec 1945-1947/ tedniki, razrednice, urniki, učni načrti, delovodnik osnovne šole Temljine 1945-1948/ tedniki, razrednice, delovodnik, statistika, finance, plani in poročila osnovne šole Loje 1936-1947/ razrednice, tedniki, seznami otrok osnovne šole Kanalski Lom 1945-1948/ razrednice in tedniki osnovne šole Tolminski Lom 1945-1947/ razrednica in tednik osnovne šole Slap ob Idrijci 1945-1946/ tedniki osnovne šole Idrija pri Bači 1943-1946/ zapisniki o izpitih pri izpitni komisiji na Mostu na Soči 1948, 1949, 1955, 1958/ kronike osnovnih šol Most na Soči 1946-1953, Loje 1948-1962, Stopnik 1945-1966, Srednja Trebuša 1947-1963, Ponikve 1945-1970, Bukovski Vrh (Gorski Vrh) 1947-1965, kronika Kmetijsko-gospodarske šole Most na Soči 1953-1954/ matični listi osnovne šole Most na Soči in podružnic 1931-1970/ matične knjige 1938-1965/ statistika 1979-1980/ organizacijska in zaključna poročila 1965-1979/ zapisniki upravnih in strokovnih organov matične šole in podružnic 1949-1980/ statuti, pravilniki, normativni akti 1964-1971/ adaptacija šolske stavbe 1963/ okrožnice 1964-1979/ šolsko glasilo 1961-1969/ letna in organizacijska poročila vzgojno varstvene organizacije Most na Soči 1973-1979/ raziskovalne naloge 1995-2000

slovenščina, italijanščina

Dostopnost