Skoči na vsebino

TIK Tovarna igel Kobarid (PANG 648)

1950-1992; 4.9 tm (49 škatel); prevzemni seznam

1951: “TIK” Tovarna igel Kobarid

pravilniki, samoupravni sporazumi 1961-1976/ zapisniki upravnega odbora 1954-1970, delavskega sveta 1951-1978, komisije za delovna razmerja 1970-1975, osnovne organizacije zveze komunistov 1963-1966/ volitve, referendumi 1965-1978/ investicijsko tehnična dokumentacija 1951-1980/ tehnološka dokumentacija (ročne igle)/ zaključni računi 1952-1978

Dostopnost