Skoči na vsebino

Hranilnica in posojilnica Št. Vid pri Vipavi, Podnanos (PANG 637)

1908-1945; 0.3 tm (8k); arhivski popis

1908: Hranilnica in posojilnica Št. Vid pri Vipavi; 1924: Ljudska posojilnica v Št. Vidu pri Vipavi, Cassa popolare di prestiti in S. Vito di Vipacco; 1935: Cassa rurale di S. Vito di Vipacco

knjige posojil 1908-1945, hranilnih vlog 1908-1945/ blagajniški dnevnik 1935-1940/ razdelilnik prihodkov in odhodkov 1934-1940

slovenščina, italijanščina

Dostopnost