Skoči na vsebino

Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina (PANG 632)

1949-1996; 1.2 tm (12 škatel, 1 mapa); arhivski popis

1949: Remontno gradbeno podjetje Ajdovščina; 1964: Komunalno podjetje Ajdovščina; 1978: Gradbeno obrtno podjetje Ajdovščina

splošni akti 1961-1981/ zapisniki organov upravljanja  osnovne organizacije sindikata, volilnih komisij 1961-1987/ zaključni računi 1949-1996/ poročila zaposlovanja 1981-1985/ prijave poškodb pri delu 1986-1996/ plani 1981-1988/ elaborat Turistično propagandni design Ajdovščine: shema lokacij, fotografije 1969

Dostopnost