Skoči na vsebino

TKK Srpenica, tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (PANG 627)

1953-1992; 3.6 tm (36š); prevzemni seznam

1947: Podjetje Kreda Srpenica; 1971: TKK Srpenica, tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede; 1975: Helios kemična industrija Domžale, Temeljna organizacija združenega dela TKK Srpenica

registracija 1955-1971/ zapisniki delavskega sveta 1953-1992, upravnega odbora 1963-1974, kolegija 1963-1968, zbora delavcev 1976-1991, raznih komisij, sindikata  ipd. 1976-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1965-1975/ plani 1962-1965/ Interni informativni bilten 1978-1990/ gradbene situacije ipd. 1978-1980

Dostopnost