Skoči na vsebino

Zavod za kulturo Ajdovščina (PANG 622)

1968-1994; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1976 – 1991: Zavod za kulturo Ajdovščina (Lavričeva knjižnica, Mestni kino in Pilonova galerija)

pravilniki in drugi samoupravni akti 1976-1989/ zaključni računi 1977-1990/ poročilo o delu 1978-1989/ zapisniki zbora delavcev 1977-1991/ zapisniki inventarne komisije1977-1991/ pošta 1977-1989/ finančni in delovni načrti 1979-1990/  razpisi 1977-1991/ srednjeročni plan 1981-1985/ spisi 1982-1989/ poročilo o investicijah1985-1988/ volitve1986

Dostopnost