Skoči na vsebino

Fructal Ajdovščina (PANG 621)

1953-2005 ; 4.4 tm (44š); arhivski popis

1945: Pokrajinsko podjetje za izvoz in predelavo sadja Ajdovščina; 1946: Destilacija in predelava sadja Ajdovščina; 1949: Tovarna likerjev in sadnih sokov Ajdovščina; 1953: v sestavi Trgovskega podjetja Rastlina, kasneje Flores Šempeter pri Gorici; 1955: Fructal Ajdovščina

splošni akti 1961-1991/, zapisniki upravnega odbora 1953- 1971, delavskega sveta 1960-1996,  odborov in komisij 1971-1991/ plani dela, poslovna poročila 1975-1995/ fotografije, jubilejne publikacije 1945-2005

Dostopnost