Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Hranilnica in posojilnica Dobravlje (PANG 617)

1937-1945; 0.1 tm (2k); arhivski popis

knjiga tekočih računov 1940-1945/ knjiga depozitov 1937-1945

italijanščina