Skoči na vsebino

Modna konfekcija Ideal Nova Gorica (PANG 614)

1959-2004; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1959: Goriška modna konfekcija v Novi Gorici; 1960: “Oblačila Ideal” Nova Gorica; 1970: Damska modna konfekcija Ideal Nova Gorica; 1973: Modna konfekcija Ideal Nova Gorica

ustanovitev, registracija 1959-1993/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1965-2004/ zapisniki delavskega sveta 1970-1987, odbora za delovna razmerja 1971-1989/ interno glasilo 1978-1984/ zapisniki skupščine 1990-1994 / poslovna poročila, plani, analize 1961-1996 / sanacija 1967, 1989 / meritve ekoloških pogojev dela 1987-2003 / fotografije, prospekti, zahvale, priznanja 1968-1997

 

Dostopnost