Skoči na vsebino

Osnovna šola Trenta (PANG 601)

1942-1970; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Trenta; pod italijansko oblastjo: šola v Zgornji Trenti in šola v Trenti (na Logu), Scuola elementare di Trenta Superiore (S. Maria di Trenta) in Scuola elementare di Trenta Inferiore; 1945: Osnovna šola spodnja Trenta; 1945: Osnovna šola Zgornja Trenta; 1947: Osnovna šola Trenta; 1964: podružnica; 1966: ukinitev

Šolska kronika 1946-1970, 1956/ dnevnik šole v Spodnji Trenti 1942-1943/ tedniki in razrednice šole v Spodnji Trenti 1945-1947/ tedniki in razrednice šole v Zgornji Trenti/ razrednice in imeniki 1947-1964/ šolska matica in kazalo 1945-1966/ matični listi 1945-1963/ statistika 1948-1949/ delovodnik 1945-1946/ odbrani spisi 1945-1946/ 1947-1956/ imeniki učencev 1956-1964

Dostopnost