Skoči na vsebino

Osnovna šola Kal – Koritnica (PANG 600)

1924-1963; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1897: podružnična šola; po 1918: Scuola elementare di Cau ; 1945: Ljudska šola Kal – Koritnica (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kal – Koritnica; Osnovna šola Kal – Koritnica – Bavšica; 1957: ukinitev

Šolska kronika 1953-1956/ dnevniki 1924-1942/ register večernega tečaja 1930-1931, 1936-1937/ vpisnica 1946-1947/ razrednice 1946-1956/ imeniki 1956-1957/ matični listi otrok 1947-1963/ šolska matica in kazalo 1940-1957/ poročila o delu 1948-1952/ statistika 1949, 1954/ primopredajni zapisniki 1947-1955

slovenščina, italijanščina

Dostopnost