Skoči na vsebino

Osnovna šola Srpenica (PANG 598)

1942-1956; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1870: Ljudska šola Srpenica; po 1918: Ljudska šola Srpenica, Scuola popolare di Serpenizza; 1924: Scuola elementare di Serpenizza (frazione); 1945: Ljudska šola Srpenica (pod zavezniško vojaško upravo); 1945: privatna osnovna šola Srpenica; 1947: Državna osnovna šola Srpenica; 1956: ukinitev

dnevnik 1942-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/  razrednice 1947-1956/ matični listi otrok 1947-1955/ odbrani spisi 1946-1955

slovenščina, italijanščina

Dostopnost