Skoči na vsebino

Osnovna šola Čezsoča (PANG 597)

1946-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1850: Ljudska šola Čezsoča; po 1918: Ljudska šola Čezsoča, Scuola popolare di Oltresonzia; 1924: Scuola elementare di Oltresonzia; 1945: Osnovna šola Čezsoča; 1962: podružnica; okrog 1970: ukinitev

Vpisnica šole pod zavezniško vojaško upravo 1946-1947/ šolska matica in kazalo 1939-1969/ matični listi 1948-1967/ šolska kronika 1947-1962

Dostopnost