Skoči na vsebino

Osnovna šola Bavšica (PANG 595)

1938-1960; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1907: ustanovitev provizorične podružnične šole, 1908: podružnica s poukom dvakrat tedensko; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Bausizza; 1945: Osnovna šola Bavšica; 1960: ukinitev

Šolska kronika 1956-1960/ dnevniki 1938-1943/ vpisnice 1945-1947/ razrednice 1947-1956/ imeniki 1956-1960/ šolska matica 1953-1960/ matični listi 1947-1957/statistični listi 1949-1960/ zaključna in organizacijska poročila 1956-1960

italijanščina, slovenščina

Dostopnost