Skoči na vsebino

Splošno gradbeno podjetje Gorica, Nova Gorica (PANG 594)

1948-2007; 181.7 tm (130 škatel, 394 registratorjev, 8 filmskih kolutov, 44 knjig, 1605 map in fasciklov); prevzemni seznam

1951: Splošno gradbeno podjetje Gorica (z združitvijo Oblastnega gradbenega podjetja “Soča” Nova Gorica in Okrajnega gradbenega podjetja “Zidgrad” Gorica); 1957: priključitev Splošnega gradbenega podjetja “Edinost” Tolmin

gradivo predhodnikov podjetja 1948-1957/ registracija 1973-1981/ zapisniki delavskega sveta 1951-1981, strokovnega kolegija 1952-1981, odborov in komisij 1951-1981, osnovne organizacije sindikata 1975-1981/ gospodarski načrti 1959-1981/ zaključni računi 1951-1968/ splošni akti 1954-1980/ interna glasila 1963-1981/ jubilejne publikacije/dokumentacija v zvezi z nepremičninami (pogodbe)/ fotografije/

Dostopnost