Skoči na vsebino

Soške elektrarne Nova Gorica (PANG 593)

1897-1995; 8.3 tm (83 arhivskih škatel); arhivski popis

1950: Soške elektrarne, Direkcija Doblar; 1952: Soške elektrarne Nova Gorica; 1975: Soške elektrarne, podjetje za proizvodnjo in prenos električne energije Nova Gorica

registracija 1955-1975/ zemljiškoknjižne zadeve 1951-1953/ samoupravni splošni akti 1961-1981, upravni odbor 1950-1956, 1964-1970/ delavski svet 1950-1995/ zbor delavcev 1974-1990/ kolegij direktorja 1975-1992/ komisije, odbori 1971-1991/ osnovna organizacija zveze komunistov 1974-1980, sindikata 1978-1991

Dostopnost