Skoči na vsebino

Iskra Bovec (PANG 592)

1956-1990; 2.3 tm (23š 1k); prevzemni seznam

1956: Mehanično podjetje Bovec; 1957: “Trenta” obrtno kovinsko podjetje Bovec; 1973: Iskra Avtoelektrika Nova Gorica, TOZD Tovarna vžigalnih tuljav Bovec

pravila, pravilniki in drugi splošni akti 1959-1990/ zapisniki upravnega odbora 1961-1970, delavskega sveta 1962-1990, zbora delavcev 1963-1974, odborov, komisij ipd. 1960-1990, strokovnega kolegija 1962-1974, družbenopolitičnih organizacij 1976-1990/ volitve 1964-1990/ gospodarski načrti, plani, poslovna poročila 1969-1992/ poročila o službenih potovanjih 1964-1988/ nesreče pri delu 1962-1974/ delovni prekrški 1969-1973, 1976-1980/ tehnična dokumentacija 1957-1975/ matična knjiga

Dostopnost