Skoči na vsebino

Osnovna šola Ustje (PANG 562)

1945-1962; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1885: Ljudska šola Ustje; 1918: Ljudska šola Ustje, Scuola popolare di Ustia; 1924: Scuola elementare di Ustie (frazione); 1945: Državna osnovna šola Ustje; 1962: podružnica; 1974: ukinitev; 1909: Ljudska šola Tevče; po 1918: Ljudska šola Tevče, Scuola popolare di Teuce; 1924: Scuola elementare di Teuce (frazione); 1945: Državna osnovna šola Tevče; 1949: ukinitev

kronika osnovne šole Tevče 1946-1949/ spisi 1946-1962/ delovodniki 1947-1962/ inventarna knjiga 1947-1948/ statistična poročila 1951-1962/ razrednice 1945-1957/ šolska matica osnovne šole Tevče 1945/ šolska matica 1947-1954/ matični listi/ spisek članov zveze pionirjev 1948

Dostopnost