Skoči na vsebino

Osnovna šola Ajdovščina (PANG 561)

1881-2003; 4.6 tm (46š 2k); arhivski popis

1832: Ljudska šola Ajdovščina; po 1918: Ljudska šola Ajdovščina, Scuola popolare di Aidussina; 1924: Scuola elementare di Aidussina; 1945: Državna osnovna šola Ajdovščina; 1958: Osnovna šola Ajdovščina; 1960: podružnice Lokavec, Planina, Ustje; 1964: Osnovna šola Borisa Kidriča Ajdovščina; 1994: Osnovna šola Ajdovščina; 1997: Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina; 1831: Ljudska šola Šturje; po 1918: Ljudska šola v Šturjah, Scuola popolare di Sturia delle Fusine; 1924: Scuola elementare di Sturia delle Fusine (frazione); 1943: Osnovna šola Šturje; 1945: ukinitev; 1870: Ljudska šola Lokavec; po 1918: Ljudska šola Lokavec, Scuola popolare di Locavizza di Aidussina; 1924: Osnovna šola Lokavec, Scuola elementare di Locavizza di Aidussina; 1945: Državna osnovna šola Lokavec; 1962: podružnica; 1964: Vzgojni zavod Pavel Rušt Vrhpolje pri Vipavi; 1983: priključitev osnovni šoli Ajdovščina kot enota s prilagojenim programom

šolske kronike osnovne šole Ajdovščina 1881-1912, 1946-1988/ spis o vzidavi plošče na šolo v Šturjah 1888/ izdelki otrok 1888/ letni delovni načrti matične šole in podružnic Lokavec, Ustje, Planina 1965-1984/ gradivo komisije za delovna razmerja 1979-1982/ interesne dejavnosti 1975-1990/ samoupravni akti 1963-1975/ šolska mlečna kuhinja 1962-1965/ matična knjiga zaposlenih 1958-1961/ statistična poročila 1946-1977/ seznami učencev 1964-1981/ matični listi in matične knjige 1938-1980/ knjiga inšpekcij 1950-1969/ okrožnice 1949-1966/ šola za odrasle 1958-1963/ zapisniki učiteljskega zbora 1948-1976/ šolska glasila 1962-1989/ učne priprave 1971/ raziskovalne naloge 1960-1988/ brošura in vabilo ob tridesetletnici šole s prilagojenim programom 1995

Dostopnost