Skoči na vsebino

Osnovna šola Solkan (PANG 559)

1945-2013; 9.5 tm (95 škatel, 1 mapa); prevzemni seznam

1854: Ljudska šola Solkan; po 1918: Ljudska šola Solkan, Scuola popolare di Salcano; 1924: Scuola elementare di Salcano; 1945: Osnovna šola Solkan (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Solkan; 1950: Nižja gimnazija Solkan; 1959: osemletna osnovna šola Solkan; 1880: Ljudska šola Banjšice; po 1918: Ljudska šola Banjšice, Scuola popolare di S. Spirito di Bainsizza; 1924: Scuola elementare di S. Spirito di Bainsizza; 1945: Državna osnovna šola Banjšice; 1948: priključitev Osnovne šole Lohke (delovala pod italijansko oblastjo kot Scuola elementare di Locca); 1964: podružnica; 1978: ukinitev; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Rauna di Gargaro; 1947: Državna osnovna šola Ravne (Grgarske Ravne); 1965: ukinitev; 1910: ekskurendna šola Podlake; 1924: Scuola elementare di Podlacca; 1945: Državna osnovna šola Podlaka; 1960: ukinitev; 1884: Ljudska šola Ravnica; po 1918: Ljudska šola Ravnica, Scuola popolare di Raunizza; 1924: Scuola elementare di Raunizza; 1945: Državna osnovna šola Ravnica; 1961: ukinitev; 1879: Ljudska šola Trnovo; po 1918: Ljudska šola Trnovo, Scuola popolare di Ternova di Selva; 1924: Scuola elementare di Ternova di Selva; 1945: Državna osnovna šola Trnovo; 1964: podružnica; 1872: Ljudska šola Grgar, pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Gargaro; 1945: Državna osnovna šola Grgar; 1961: podružnica; 1892: Ljudska šola Voglarji; pod italijansko oblastjo: Scuola elementare di Carbonari; 1945: Državna osnovna šola Voglarji; 1961: podružnica osnovne šole Trnovo; 1969: ukinitev;

šolske kronike osnovnih šol Solkan 1952-1985, Grgarske Ravne 1947-1962, Banjšice 1949-1964, Podlaka 1950-1960, Ravnica 1952-1959, Solkan 1952-1985, Grgar 1952-1961, 1971-2003, pionirskega odreda osnovne šole Solkan 1970-1974/ zapisniki upravnih in strokovnih organov šole 1947-1985/ spisi 1947-1957/ statistična in organizacijska poročila 1955-1985/ delovni plani in poročila 1948-1985/ šolska stavba 1958-1971/ delovodniki 1959-1985/ statut, pravilniki in normativni akti 1948-1985/ gradivo osnovne šole Grgar 1952-1962/ gradivo osnovne šole Ravnica 1955-1960/ šolske matice in matične knjige osnovnih šol: Grgar, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podlaka, Bate, Banjšice, Solkan 1938-1982/ matični listi 1938-1979/ finančni plani in poročila 1961-1985/ šolsko glasilo 1968-1985 in glasilo v angleščini 1979-1982/ galerijska dejavnost osnovne šole Solkan 1976-1985/ fotografije, diplome, priznanja/ filmi filmskega krožka/ raziskovalna naloga 1994

Dostopnost