Skoči na vsebino

Gostol Nova Gorica (PANG 550)

1947-1995; 10.9 tm (100 škatel, 13 velikih map); arhivski popis

1947: Okrajno mehanično podjetje, Solkan; 1949: Okrajna mehanična delavnica in livarna, Solkan; 1952: Livarna “Štrukelj” Gorica, Solkan; 1954: Goriške strojne tovarne in livarne; 1958: Gostol, Goriške strojne tovarne in livarne Nova Gorica

registracija/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi/ investicije/ zapisniki delavskega sveta 1974-1983, komisij, kolegija 1978-1983/ plani, programi, poročila/ spisi

Dostopnost