Skoči na vsebino

Otroški vrtec Ajdovščina (PANG 548)

1948-1982; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

1928: italijanski otroški vrtec, 1943: ukinitev; 1948: Dom igre in dela Ajdovščina; 1953: Otroški vrtec Ajdovščina; 1960: priključitev vrtca v Vipavi; 1992: Otroški vrtec Ajdovščina z organizacijskimi enotami Vrtec ob Hublju, Vrtec na Ribniku, Vrtec Vipava in dislociranimi oddelki v Vipavskem Križu, Selu ter Črničah

kronika vrtca 1950-1975/ zapisniki roditeljskih sestankov 1975-1978/ zapisniki sej sveta staršev 1977-1979/ zapisniki pedagoških konferenc 1974-1978/ zapisniki sej sveta zavoda 1976-1980/ zapisniki zbora delavcev 1976-1980/ zapisniki sej sindikalne organizacije 1977-1982/ zapisniki kolegija 1978-1980/ zapisniki raznih aktivov in komisij 1977-1980/ pravilniki, statut, samoupravni akti 1969-1979/ delovni načrti 1969-1981/ zaključni računi 1961-1967/ matična knjiga zaposlenih 1962-1973/ delovodniki 1975-1979/ albuma fotografij in fotografije vrtcev v Ajdovščini in Vipavi 1948-1975

Dostopnost