Skoči na vsebino

Otroški vrtec Tolmin (PANG 547)

1903-2020; 2.6 tm (26 škatel); arhivski popis

1901: Otroški vrtec Tolmin, 1915: ukinitev; 1920: italijanski otroški vrtec, 1943: ukinitev; 1947: Dom igre in dela Tolmin; 1953: Otroški vrtec Tolmin; 1962: Vzgojno varstvena organizacije Ilke Devetak Bignami Tolmin; 1976: v okviru šolskega centra Tolmin

Kronika 1953-1993/dekreti, odločbe o namestitvah, plačah, matične zadeve zaposlenih 1947-1960/ izobraževanje vzgojiteljic 1949/ mesečna poročila 1950-1951/ mlečna kuhinja 1949-1950/ odločbe o ustanovitvi, statusnih spremembah, organiziranju 1952-1955/ zapisniki roditeljskih in študijskih sestankov, konferenc 1955-1960/ zapisniki sestankov upravnega odbora 1955-1961/ zapisniki sestankov osebja 1969/ zapisniki sveta 1966/ zapisniki o finančnem poslovanju 1953-1969/ knjiga inšpekcij 1953-1961/ seznami otrok 1960-1969/ organizacijska in statistična poročila 1959-1969/ programi dela 1964-1978/ pravila 1960-1966/ delovodnik 1959-1969/ fotografije 1903-1993

Dostopnost