Skoči na vsebino

Hranilnica in posojilnica Skrilje (PANG 534)

1909-1942; 0.2 tm (5k); arhivski popis

1900: Hranilnica in posojilnica v Skriljah; 1924: Posojilnica v Skriljah, Cassa di prestiti in Scrila; 1935: Cassa rurale di Dobraule; 1938: združitev s hranilnico v Sv. Križu pri Ajdovščini (danes Vipavski Križ)

sejni zapisniki 1911-1926/ razdelilniki prejemkov in izdatkov 1909-1936/ knjiga hranilnih vlog 1920-1934/ inventarna knjiga 1930-1942

slovenščina, italijanščina

Dostopnost