Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Tretja stavbena zadruga Renče (PANG 522)

1921-1923; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1921: Tretje stavbeno društvo v Renčah, vpisana zadruga z omejenim jamstvom

računi, potrdila 1921-1923

slovenščina, italijanščina