Skoči na vsebino

Osnovna šola Temnica (PANG 520)

1946-1963; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1880: Ljudska šola Temnica; po 1918: Ljudska šola Temnica, Scuola popolare di Temenizza; 1924: Scuola elementare di Temenizza; 1945: Osnovna šola Temnica (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Temnica; 1961: podružnica osnovne šole Kostanjevica; 1964: ukinitev

šolska kronika 1949-1962/ šolska matica in matični listi 1940-1956/ finančni plani in poročila 1961-1962/ vpisnice, tedniki, imeniki, razrednice, dnevniki 1946-1963/ spisi 1947-1962/ statistična poročila 1947-1963/ poročila o delu 1956-1962/ delovodniki

Dostopnost