Skoči na vsebino

Osnovna šola Vojščica (PANG 519)

1945-1963; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1857: Ljudska šola Vojščica; po 1918: Ljudska šola Vojščica, Scuola popolare di Voisizza; 1924: Scuola elementare di Voisizza; 1945: Osnovna šola Vojščica (pod zavezniško vojaško upravo); Državna osnovna šola Vojščica; 1962: podružnica osnovne šole Kostanjevica; 1964: ukinitev

šolska kronika 1945-1963/ poročila o delovanju šole 1949, 1951/statistika 1956-1961/ organizacijsko poročilo 1957, 1960/ spisi 1947-1956/ matični listi 1940-1958/ finančni plani 1959-1961/ delovodniki

Dostopnost