Skoči na vsebino

Osnovna šola Opatje selo (PANG 517)

1945-1963; 0.7 tm (7 škatel); arhivski popis

1842: Ljudska šola Opatje selo; po 1918: Ljudska šola Opatje selo, Scuola popolare di Oppacchiasella; 1924: Scuola elementare di Oppacchiasella; 1945: Osnovna šola Opatje selo (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Opatje selo; 1962: podružnica; 1975: ukinitev

vpisnice 1945-1947/ matični listi 1933-1950/ seznami učencev vpisanih v slovanske šole 1946-1947/ razrednice, dnevniki, tedniki 1947-1962/ finančni plani in poročila 1947, 1957-1961/ spisi 1947-1963/ statistični listi 1948-1961/ poročila o šolskem delu 1949-1964/ delovodniki 1951-1958, 1960-1962

Dostopnost