Skoči na vsebino

Osnovna šola Kostanjevica na Krasu (PANG 515)

1947-1964; 1.1 tm (11š); arhivski popis

1859: Ljudska šola Kostanjevica na Krasu; po 1918: Ljudska šola Kostanjevica na Krasu, Scuola popolare di Castagnevizza; 1924: Scuola elementare di Castagnevizza; 1945: Osnovna šola Kostanjevica na Krasu (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Kostanjevica na Krasu; 1964: podružnica

razrednice, dnevniki, tedniki 1946-1964/ pravilniki 1962-1963/spisi 1947-1964/ finančni plani in poročila 1947-1964/ delovodniki 1947-1956

Dostopnost