Skoči na vsebino

Salonit Anhovo (PANG 509)

1920-2008; 10.9 tm (89 škatel, 30 knjig); prevzemni seznam

1921: Cementarna Anhovo; 1948: Državno gospodarsko podjetje Tovarna cementa in salonita Anhovo; “15. September” tovarna cementa in salonita Anhovo; 1967: Salonit Anhovo, industrija cementa in azbestcementnih izdelkov; 1973: Salonit Anhovo, industrija gradbenega materiala

zapisniki upravnega odbora 1950-1970, delavskega sveta 1950-1978, kolegija 1969-1980, tehničnega sveta 1959-1963, internega kontrolorja 1959-1963/ zaključni računi 1948-1970/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Družbena prehrana 1979-1989/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Plošče 1979-1988/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Vzdrževanje 1979-1989/ jubilejne in druge publikacije 1961-2008/ Glasilo Tovarniški list 1961/ Glasilo Naš list 1961-1991/ Novice (glasilo) 1981-1996/ Prospekti 1976(?)-1996

Dostopnost