Skoči na vsebino

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (PANG 503)

1944-2014; 16.1 tm (161 škatel, 2 mapi); prevzemni seznam

1952: Osnovna šola Nova Gorica; 1963: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica; podružnice: 1961-1991 Ajševica, 1961-1962 Kromberk; 1961-1963 Pristava

šolske kronike 1951-1984/ matični listi 1944-1985/ matične knjige 1944-1981/ vpisnice 1958-1970/ seznami otrok 1971-1985/zapisniki delovne skupnosti, delavskega sveta, delegacije delavcev 1973-1982/ zapisniki učiteljskega zbora, komisije za delovna razmerja, pedagoškega sveta, sveta šole, komisijskih pregledov, sej delovne skupnosti 1951-1987/ delovni načrti šole 1970-1985/ pravilniki 1962-1984/ šolsko glasilo 1960-1978/ statistični listi 1962-1971 /zaključni računi 1961-1970/ dnevniki 1951-1970/ dokumentacija o izpitih osnovne šole za odrasle 1959-1970/ priznanja, pohvale 1951-1978/ obvestila, objave za učence 1980-1986/ spisi 1971-1985/ raziskovalne naloge 1986-2004

Dostopnost