Skoči na vsebino

Združeni Zdravstveni dom Nova Gorica (PANG 495)

1951-1991; 2.8 tm (28š); arhivski popis

1947-1949: Odsek za socialno skrbstvo in zdravstvo pri OLO Gorica; 1949-1952: Poverjeništvo za ljudsko zdravstvo pri OLO Gorica; 1953-1954 Okrajni zdravstveni dom Gorica – Nova Gorica; 1955-1977: Zdravstveni dom Nova Gorica; 1978-1991: Združeni zdravstveni dom Nova Gorica, TOZD Zdravstveni dom Nova Gorica, TOZD Zdravstveni dom Tolmin, TOZD ZD Ajdovščina, TOZD Zobozdravstvo Nova Gorica, TOZD Skupne službe Šempeter pri Gorici; 1991: Osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica, Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Ajdovščina, Zdravstveni dom Tolmin

statuti, pravilniki in samoupravni sporazumi 1975-1988/  plani 1981-1990/  zaključni računi za leta 1978-1988/ zapisniki sej zborov delavcev, delavskih svetov, centralnega delavskega sveta, kolegija direktorjev 1978- 1991/ spisi 1976-1991/ zbirna statistična poročila o delu zdravstvenih postaj, ambulant, posvetovalnic in drugih zdravstvenih služb 1951-1980/ dokumentacija o preureditvi stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini za potrebe zdravstvenega doma 1981-1984/ ustanovitev zdravstvenega centra 1981/ dokumentacija o organiziranosti zdravstva v severnoprimorski regiji 1982

Dostopnost