Skoči na vsebino

PTT podjetje Nova Gorica (PANG 452)

1948-1989; 8.1 tm (81š); prevzemni seznam

1947: Nadzorna pošta Gorica; 1951: Okrajna pošta Gorica; 1961: PTT (pošta, telegraf, telefon) podjetje Nova Gorica; 1995: ločitev pošte in telekomunikacij: PTT podjetje Slovenije, poslovna enota Nova Gorica in Telekom Slovenije, poslovna enota Nova Gorica

konstituiranje, reorganiziranje 1961-1977/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1971-1989/ volitve, imenovanja 1961-1989/ upravni odbor 1950-1973/ delavski svet 1961-1989/ zbor delavcev 1971-1978/ odbori in komisije 1971-1989, strokovni kolegij 1987-1989/ plani in analize 1961-1989/ investicijska in tehnološka dokumentacija 1961-1989/ poslovna poročila 1958-1981/ zapisniki in gradivo družbenopolitičnih organizacij 1957-1989/ okrožnice, interna glasila 1963-1987/ statistika 1982-1988/ zaključni računi 1961-1989/ vzdrževanje in zavarovanje premoženja 1972-1988/ razni spisi 1948-1963

Dostopnost