Skoči na vsebino

Slovenska čebelarska zadruga v Gorici (PANG 418)

1903-1947; 0.6 tm (6š 1k); arhivski popis

pred prvo svetovno vojno: Slovensko čebelarsko društvo za Goriško; 1921: Slovenska čebelarska zadruga v Gorici

pravila 1914, 1921/ zapisniki občnega zbora 1915-1946/ seznami članov/ bilance 1923-1930/ spisi 1913-1939/ blagajniška knjiga 1922-1924

slovenščina, italijanščina

Dostopnost