Skoči na vsebino

Meblo Nova Gorica (PANG 415)

1950-2003; 44.0 tm (231 arhivskih škatel, 387 tehničnih enot različnih dimenzij); prevzemni seznam

1948: Tovarna pohištva Nova Gorica; 1950: Tovarna pohištva Edvard Kardelj Nova Gorica; 1953: Tovarna pohištva Nova Gorica; 1963: Meblo, tovarna pohištva Nova Gorica

zapisniki upravnega odbora 1950-1970, delavskega sveta 1950-1978, zbora delavcev 1974-1978/ zapisniki osnovne organizacije sindikata 1974-1978, zveze komunistov 1950-1956, 1973-1978/ zapisniki svetov, odborov in komisij 1959-1978

Dostopnost