Skoči na vsebino

Tekstilna tovarna Okroglica Volčja Draga (PANG 411)

1957-1998; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1957: Tkalnica Dombrava Volčja draga; 1958: Tekstilna tovarna Okroglica Volčja draga

ustanovitev, registracija 1958-1978/ zapisniki delavskega sveta 1958-1998, upravnega odbora 1958-1970, zbora delavcev 1972-1995, odborov, komisij, sindikata 1972-1990, poslovodnega organa in strokovnega kolegija 1971-1979/ statuti in pravilniki 1958-1991/ zaključni računi 1957-1968/ tehnična dokumentacija 1957-1976

Dostopnost