Skoči na vsebino

Splošno obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica (PANG 410)

1966-1986; 4.3 tm (43š 4k); arhivski popis

1966: Stanovanjsko podjetje občine Nova Gorica; 1975: Splošno obrtno gradbeno podjetje Nova Gorica

splošni akti 1966-1975/ volitve, referendumi 1977-1985/ zapisniki delavskega sveta 1966-1986, zbora delavcev 1966-1986, upravnega odbora 1967-1971, sveta podjetja 1968-1973, strokovnega kolegija 1968-1984/ zapisniki raznih komisij 1968-1985/ poslovna poročila 1966-1974/ statistika 1975-1985/ zaključni računi 1966-1986/ matične knjige/ zapisniki osnovnih organizacij družbenopolitičnih organizacij 1975-1986/ fotografije

Dostopnost