Skoči na vsebino

Primorska srečanja, revija za družboslovje in kulturo, Nova Gorica (PANG 407)

1966-2004; 3.2 tm (32š); arhivski popis

1966: Goriška srečanja; 1969: Srečanja, revija za družbena vprašanja; 1977: Primorska srečanja, revija za družboslovje, gospodarstvo in kulturo; 1990: Primorska srečanja, revija za družboslovje in kulturo

zapisniki sej sveta uredništva 1984-1994/ delovni in finančni plani, poročila o delu in finančna poročila 1984-1992/ seznam naročnikov revije 1993/ obračuni avtorskih honorarjev 1981-1990/ prispevki za objavo v posameznih številkah revije, neobjavljeni prispevki/ spisi 1966-1973, 1985-1996/ delovodnik 1966-1975

Dostopnost