Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Deška pripravnica za srednje šole društva Šolski dom Gorica (PANG 406)

1914-1915; 0.0 tm (1m); arhivski popis

razrednica in tednik 1.razreda

Dostopnost