Skoči na vsebino

Šestrazredna dekliška ljudska šola društva Šolski dom Gorica (PANG 404)

1894-1915; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1883: društvo Sloga, ki skrbi za slovenske šole v Gorici; 1884: Zasebna dekliška šola društva Sloga v Gorici; 1898: društvo Sloga se preimenuje v društvo Šolski dom

delovodnik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1900-1903, 1906-1907, 1909-1916/ izpis učenk 4. letnikov 1914-1915/ razrednica zasebne petrazredne ljudske šole društva Sloga 1895-1895/ razrednica petrazredne ljudske šole v Gorici 1896-1897/ razrednica šestrazredne dekliške ljudske šole v Gorici 1906-1907/ razrednica in tednik šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1910-1911/ razrednice in tedniki šestrazredne dekliške ljudske šole društva Šolski dom v Gorici 1913-1915/ urnik 1907-1908, 1910-1911/ seznam plačnikov šolnine 1914-1915/ osnutek učnega načrta

Dostopnost