Skoči na vsebino

Osnovna šola Vrsno (PANG 401)

1945-1961; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1897: potovalna šola Vrsno; 1945: Slovenska osnovna šola na Vrsnem pod Krnom (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Vrsno; 1961: ukinitev

Šolska kronika 1948-1950, 1953-1960/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo 1945-1947/ razredni katalog in dnevnik 1945-1946/ razrednica in tednik 1947-1948/ šolska matica in kazalo 1941-1960/ matični listi 1947-1959/ inšpekcijska knjiga 1956-1961/ delovodnik 1946-1947/ odbrani spisi 1946-1947

Dostopnost