Skoči na vsebino

Osnovna šola Bovec (PANG 400)

1922-2006; 7.2 tm (72š); arhivski popis

1777: trivialka v Bovcu; Ljudska šola Bovec; 1918: Ljudska šola Bovec; Scuola popolare di Plezzo; 1924: Scuola elementare di Plezzo; 1935: Scuola elementare Vittorio Emanuele III di Plezzo; 1945: Osnovna šola Bovec (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: ukinitev; 1944: privatna osnovna šola Bovec; 1947: Državna osnovna šola Bovec; 1948: sedemletna šola Bovec; 1950: Osnovna šola Bovec; 1950-1958: Nižja gimnazija Bovec; 1963: Osnovna šola Petra Skalarja Bovec; Dijaški dom Bovec; 1970: pridružitev k šoli

Šolske kronike 1951-1969, 1972-1990/ registri 1923-1928/ dnevniki 1924-1980/ vpisnice 1945-1949/ razrednice 1944- 1957/ tedniki, imeniki matične šole in podružnic 1963-1980/ zapisniki učiteljskih konferenc 1948-1986/ zapisniki  učno-vzgojnih konferenc 1981, 1985-1990/ zapisniki sej šolskega odbora 1955-1977/ zapisniki sveta šole 1986-1997/ zapisniki sej delovne skupnosti 1964-1977/ delovni načrti 1985-1991/ statistika 1953-1990/ finančne zadeve 1952-1965/ spisovne evidence 1947-1978/ organizacijska poročila 1950-1990/ šolska matica 1941-1963/ matični listi 1948-1980/ imeniki učencev 1957-1972/ statuti, pravilniki 1964-1989/ personalne zadeve 1944-1973/ šolska zgradba 1958-1991/ šolski okoliš 1950-1963/ okrožnice, obvestila 1963-1981/  šolska glasila  šole Bovec in podružnice Soča/ šolska glasila 1986-20061966-1986/ vpisnice, dnevniki nižje gimnazije 1950-1957/ dnevnik  Kmetijsko gospodarske šole v Bovcu 1953-1954/ matična knjiga zaposlenih v Dijaškem domu Bovec/ matica Otrškega vrtca Bovec 1957-1980/ delovni načrti in poročila vzgojnovarstvene enote 1969-1990 / fotografije/ zapisniki sej delovne skupnosti šole 1978-1987

slovenščina, italijanščina

Dostopnost