Skoči na vsebino

Osnovna šola Sužid (PANG 399)

1940-1948; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1908: Ljudska šola Sužid; po 1918: Ljudska šola Sužid, Scuola popolare di Susida; 1924: Scuola elementare di Susida (frazione); 1945: Osnovna šola Sužid (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Sužid; 1948: ukinitev

šolska matica 1940-1947/ matični listi 1940-1949/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1945-1947/ tedniki 1947-1948/ odbrani spisi 1947

Dostopnost