Skoči na vsebino

Osnovna šola Robidišče (PANG 394)

1946-1964; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Robedišče, po 1918: Ljudska šola Robedišče, Scuola popolare di Robedischis; 1924: Scuola elementare di Robedischis; 1945: Osnovna šola Robedišče (pod zavezniško vojaško upravo), 1947: Državna osnovna šola Robidišče; 1964: podružnica

Šolska kronika 1948-1964/ razrednica 1946-1947/ šolska matica in kazalo 1946-1947/ spričevala 1947-1948/ matični listi 1938-1947/ matična knjiga 1962-1963 / knjiga inšpekcij 1956-1964/ statistični listi in poročila 1948-1964/ organizacijska poročila 1957-1963/ spričevala 1948/

Dostopnost