Skoči na vsebino

Osnovna šola Pristava (Rafut) (PANG 393)

1947-1962; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1947: Državna osnovna šola Rafut; 1950-1951: podrušnica OŠ Solkan; 1951: Osnovna šola Pristava; 1961: podružnica OŠ Milojke štrukelj; 1962: ukinitev

Šolska kronika 1950-1961; spisi 1947-1961/ statistika 1951-1961/ personalne zadeve 1950-1960/ zapisniki šolskega odbora 1959-1960/ mlečna kuhinja 1952-1958/ inventarna knjiga 1948-1960/ finančne zadeve 1948-1961/ matični listi 1943-1959/ matična knjiga 1940-1961/ spričevala 1945-1948/ knjiga inšpekcij 1958-1959/ tedniki šolskega dela 1947-1962/ seznami učencev 1947-1949/ poročila šolske upraviteljice 1948

Dostopnost