Skoči na vsebino

Osnovna šola Podbela (PANG 392)

1918-1960; 0.5 tm (5š); arhivski popis

1908: Ljudska šola Podbela; 1918: Ljudska šola Podbela, Scuola popolare di Podbela, 1924: Scuola elementare di S. Elena al Natisone; 1927: Scuola elementare mista “Anita Garibaldi” di S. Elena al Natisone, 1945: Slovenska osnovna šola Podbela (pod zavezniško vojaško upravo); 1947: Državna osnovna šola Podbela; 1960: ukinitev

Šolska kronika 1948-1960/ šolska matica 1919-1920/ glavni zapisniki 1919-1923/ tednik 1918-1919/ dnevniki 1926-1943/ register vpisov 1931-1932/ delovodniki 1918-1927, 1932-1933, 1935-1936/ seznami otrok 1921/ šolska spričevala 1921-1923/ šolska matica in kazalo 1939-1940/ vpisnica 1946-1947/ razrednica in tednik šolskega dela 1947-1948/ odbrani spisi 1918-1948/

slovenščina, italijanščina

Dostopnost