Skoči na vsebino

Osnovna šola Logje (PANG 391)

1941-1972; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1911: Ljudska šola Logje; po 1918: Ljudska šola Logje, Scuola popolare di Longo; 1924: Scuola elementare di Longo; 1945: Osnovna šola Logje; 1947: Državna osnovna šola Logje; 1964: podružnica; 1970: ukinitev

Šolska kronika 1947-1970/ dnevniki 1942-1943/ vpisnice šole pod zavezniško vojaško upravo1946-1947/ tednik in razrednica 1947-1948/ statistična in organizacijska poročila 1948-1964/ šolska matica 1941-1970/ matični listi 1941-1962/ matične knjige 1962-1972

slovenščina, italijanščina

Dostopnost