Skoči na vsebino

Osnovna šola Kred (PANG 390)

1942-1973; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1853: Ljudska šola Kred; 1918: Ljudska šola Kred, Scuola popolare di Creda; 1924: Scuola elementare di Creda; 1945: Osnovna šola Kred (pod zavezniško vojaško upravo); 1961: podružnica; 1973: ukinitev

Šolska kronika 1948-1973/ dnevniki 1942-1943/ vpisnice 1945-1947/organizacijska poročila 1957-1961/statistični listi in poročila 1948-1953/šolska matica  1938-1967 po vpisu v šolo/ matična knjiga 1966-1973/ zapisniki sej šolskega odbora 1957-1961

slovenščina, italijanščina

Dostopnost